Không bao giờ muộn để bắt đầu

Cuộc sống sẽ không phải hối tiếc nếu như bạn đã thực hiện điều mình mong muốn. Không chờ đợi cũng là mấu chốt để không bỏ lỡ cơ hội. Chỉ khi đạt được giới hạn về thời gian thì bạn mới phải thừa nhận kết quả của mình.

Published
Categorized as Chia sẻ