Mỗi người hãy học tư duy của một doanh nhân, một ông chủ thực sự

Giang muốn bắt đầu với bạn về khái niệm “vùng an toàn” – ngăn cảnh chúng ta là kinh doanh. Ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ tìm ra lý tưởng sống của mình và nhận thức đúng hơn về kinh doanh. Bắt tay vào tìm hiểu chi tiết về các doanh doanh, những ông chủ sẽ nghĩ và làm gì nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *